top of page

 Pancode -פנקוד

Indoor

פנל דלת המתחבר לשלוחה במרכזיה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, או להקיש הקשות מקוצרות ולהגיע אל קבוצות של שלוחות שתוכנתו מראש. האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו
 

לוח מקשים פלסטיק – נוחות תפעול יוצאת דופן באמצעות לוח מקשים בולט ונוח במיוחד.

_MG_0803.jpg

תכונות עיקריות

  • קודן המאפשר פתיחת הדלת על-ידי קוד סודי

  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית

  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

  • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר

  • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש

  • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה

  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

  • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע

  • אפשרות חיבור למערכות נלוות (כגון קורא כרטיסים)

  • אפשרות בחירת צבע לתאורת מקשים (לבחירה מתוך 7 צבעים)

מק"ט 

I00000907 - ללא מצלמה

אנלוגי

פרוספקט שיווקי

מפרט

הוראות התקנה​​

bottom of page