top of page

פנל דלת במארז אנטי ונדלי (טכנולוגיית אנודייז) בתקן IP55 המתחבר לשלוחה במרכזיה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, או להקיש הקשות מקוצרות ולהגיע אל קבוצות של שלוחות שתוכנתו מראש. האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו

לוח מקשים מגע– יכולת שרידות גבוהה וקו נקי ומושלם .

 Pancode - פנקוד

PIEZO

_MG_0740.jpg

תכונות עיקריות אנלוגי

 • קודן מגע המאפשר פתיחת הדלת על-ידי קוד סודי

 • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית

 • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

 • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר

 • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש

 • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה

 • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

 • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע

 • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמא קורא כרטיסים)

מק"ט 

I00000904 - ללא מצלמה

I00000915- עם מצלמה 

I00000988- ללא מצלמה

I00000955- עם מצלמה אנלוגית

I00000989- עם מצלמת IP

I00000920- עם מצלמת SIP IP

אנלוגי

IP

תכונות עיקריות IP

 • שמע דו כיווני באיכות גבוהה מאוד 

 • תואם עם כל מרכזיות ה- IP הידועות

 • 2 סיסמאות שונות עבור פתיחת 2 דלתות שונות

 • מצב יום / לילה עם מעבר אוטומטי

 • מקשי פיאזו (מגע) לקוד פתיחת הדלת באיכות גבוהה מאוד

 • אפשרות לחיוג ישיר וחיוג מקוצר

 • חשבון Sip Proxy

 • תכנות ותחזוקה באמצעות ממשק מורשה מבוסס אינטרנט 

 • תמיכה בDHCP 

 • תמיכה ב DTMF, RFC 288 ו SIP info

 • מצלמת SIP IP משדרת וידאו לטלפוני IP תומכי וידאו

*ניתן לקבל כ IP56

חומר שיווקי

IP

ANALOG

מפרטים למערכת IP 

אנגלית

מפרטים

עם מצלמה

הוראות התקנה​​

bottom of page