top of page

מבחר מערכות פנל דלת אנלוגי או IP המתחברים אל שלוחה במרכזיה ומשמשים כאינטרקום לצורך פתיחת הדלת משלוחה נבחרת. הפנלים מכילים לוח מקשים לחיוג ישיר לשלוחות נבחרות בהתאם לתכנות ומשולב לחצן יחיד, המחייג ליעד שהוגדר מראש. האדם שענה לשיחה מתוך החברה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת משלוחתו.

 Pancode- פנקוד

פנלים רק פנקוד.png

תכונות עיקריות אנלוגי/IP

  • לחצן קריאה, המחייג אל יעד קבוע מראש 

  • מערכת מקשים לחיוג ישיר לשלוחות ייעודיות

  • קודן לפתיחת דלת 

  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית

  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

  • חיוג ליעדים שונים במצבי יום\לילה

  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

קטלוג שיווקי
דגמים נבחרים

מארז אלומיניום, תחת הטיח
לוח מקשים PIEZO עם/ללא מצלמה..

_MG_0895.jpg

מארז אלומיניום, על הטיח 
לחצן קריאה Piezo, עם/ללא מצלמה

_MG_0740.jpg

מארז אלומיניום, על הטיח
לחצן קריאה מטלי, עם/ללא מצלמה

_MG_0937 B II Pers B.jpg
bottom of page