top of page

 Pantel - פנטל

פנל דלת פלסטיק לחצן מואר להתקנה פנימית המתחבר לשלוחה במרכזיה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג למרכזיה האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו
 

Indoor

_MG_0723.jpg

תכונות עיקריות

  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית

  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

  • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר

  • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה

  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

  • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע

  • אפשרות חיבור למערכות נלוות (כגון קורא כרטיסים)

  • אפשרות בחירת צבע תאורת לחצן  (מתוך 7 צבעים לבחירה)

מק"ט 

I00000906 - ללא מצלמה

אנלוגי

פרוספקט שיווקי

מפרט

הוראות התקנה​​

bottom of page