מבחר מערכות פנל דלת אנלוגי ו IP המתחברים אל שלוחה במרכזיה ומשמשים כאינטרקום לצורך פתיחת הדלת משלוחה נבחרת. ה-Pantel מכילים לחצן יחיד, המחייג ליעד שהוגדר מראש. האדם שענה לשיחה מתוך החברה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת משלוחתו.

 Pantel - פנטל

תכונות עיקריות אנלוגי/IP

  • לחצן קריאה, המחייג אל יעד קבוע מראש (Pantel)

  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית/IP ממרכזיה פרטית

  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

  • חיוג ליעדים שונים במצבי יום\לילה

  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

קטלוג שיווקי
דגמים נבחרים

מארז פלסטיק לחצן קריאה.

מארז אלומיניום, על הטיח
לחצן קריאה Piezo, עם/ללא מצלמה

מארז אלומיניום, תחת הטיח 
לחצן קריאה Piezo, עם/ללא מצלמה

מארז אלומיניום, על הטיח
לחצן קריאה, משולב שלט מואר גדול.