top of page

חברת ITS Telecom מציעה קו חדש של מוצרים לבקרות כניסה, שמתממשקות בעזרת פרוטוקול - SIP VoIP. ניתן להתקין מספר מערכות באתר אחד, או מספר מערכות באתרים גיאוגרפיים שונים, על בסיס ממשק VoIP. בקרות הכניסה מסוג זה משלבות קול, זיהוי נוכחות, וידאו ויישומים נוספים לתקשורת עשירה יותר, המתבצעת על רשת IP אחת.

 IP - מערכת 

פנלים פנטל ופנקוד.png
קטלוג שיווקי

תכונות עיקריות

  • פרוטוקול SIP

  • יכולת לקבל תמונות וידאו באיכות גבוהה ולשדרם
    למקומות מרוחקים בטכנולוגיית Video over IP

  • צפייה במבקרים בזמן אמת על צג המחשב

  • בחירת עמדות המחשבים בהן ניתן לצפות במבקרים בוידיאו

  • תצוגת תמונה קבועה, או על-פי בחירה על-ידי הקשה בפנל

  • התקנה קלה וחסכונית

  • אפשרות להתקנת מערכת אחת או מספר מערכות באתרים שונים, לפתיחת דלתות מרוחקות

דגמים נבחרים

סדרת פנלים פנקוד IP

פנלים רק פנקוד.png

סדרת פנלים פנטל IP

פנלים פנטל ופנקוד.png

מרכזית IP

מרכזיה.PNG

טלפון IP

טלפון.PNG
bottom of page