top of page
Modern Office Buildings

היכולת שלך לבחור את הטוב ביותר

כל האפשרויות

במקום אחד

פנלים פנטל ופנקוד.png
פנטל

פנל דלת המתחבר אל שלוחה במרכזיה ומשמש כאינטרקום לצורך פתיחת הדלת משלוחה נבחרת. ה-Pantel מכיל לחצן יחיד, המחייג ליעד שהוגדר מראש. האדם שענה לשיחה מתוך החברה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת משלוחתו בכל מקום במשרד.

פנלים רק פנקוד.png
פנקוד

פנל דלת המתחבר לשלוחה במרכזיה ומכיל מערכת מקשים, המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, או להקיש הקשות מקוצרות ולהגיע אל קבוצות של שלוחות שתוכנתו מראש. האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על-ידי הקשה מקוצרת בשלוחתו במשרד.

מערכות-IP
פנלים פנטל ופנקוד.png

חברת ITS Telecom מציעה קו מוצרים לבקרות כניסה, המתממשקות בעזרת פרוטוקול - SIP VoIP. ניתן להתקין מספר מערכות באתר אחד, או מספר מערכות באתרים גיאוגרפיים שונים, על בסיס ממשק VoIP. בקרות הכניסה מסוג זה משלבות קול, זיהוי נוכחות, וידאו ויישומים נוספים לתקשורת עשירה יותר, המתבצעת על רשת IP אחת.

Architect hold plans
אקדמיה טכנית

לקוחות מרוצים – אתגר יום יומי

העמידה בתנאי סף מחמירים אלו מוכרת ומוערכת בקרב לקוחות החברה ובהם:

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, החוץ והחינוך והתעשייה האווירית; הבנקים - הפועלים, לאומי, דיסקונט; חברות תשתית ובהן חברת החשמל, מקורות ופז; ארגוני בריאות ובהם שירותי בריאות כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית; חברות תקשורת ובהן בזק, בזק בינלאומי, פרטנר, סלקום; חברות ביטוח; חברות הייטק; רשויות מקומיות ועוד עשרות אלפי לקוחות מרוצים בארץ ובעולם . 

Business Team

מחירון משולב 2022 להורדה

ITS מערכות אינטרקום למרכזיות IP ואנלוגיות 

קוגר-טק ייצור מערכות גילוי אש עשן וגז
ברייטאץ' אינטרקום
COMELIT & AIPHONE

bottom of page